Information on this topic:

Residents are saying:

Hungarian-American Club of Laguna Woods Village

Hungarian ClubÜdvözlünk!
    
Laguna Woods 
               Magyar Klubjának Honlapján!   
     
                Welcome to the 
                            Hungarian Club of Laguna Woods


Amerikai Magyarokhoz:

"Úgy éljetek künn az új világban,
Mig vándorlástok bús évadja tart,
Hogy hozzatok diszt nemzetünk nevére,
Hogy Bennetek tiszteljék a Magyart.
Elég nekünk itthon a pártok rút viszája,
Irigység, gyülölség, mérges bosszú vád!
Szeressétek Ti idegenben
Nálunknál jobban a Magyar Hazát!"

Ez az otthon, Magyarországon élõ költõ hozzánk, a távolban élõ honfitársakhoz, szóló üzenete ma is ugyanolyan aktuális, mint húsz-egynéhány évvel ezelõtt.  Éppen ezért clubbunk célja a Laguna Woodsban és környékén élõ magyarság összefogása, összetartozásának erõsitése közös hazánk kultúrális és népi hagyományainak valamint nyelvének apolásán keresztül.

 

 

 

 

 

 

 

 

Club History

The current Laguna Woods Hungarian-American Club was preceded by an earlier club which disbanded in 2005.  Under George Pelbath, the previous club held many social and cultural events.  From 2005 to 2010, there was no organization for Hungarians in  Laguna Woods to socialize and share our culture and traditions.  In 2010, resident Zoltan Fodor began the process of forming a new Hungarian Club.  The club was launched in late 2010 with a significant membership and a full board.  Since then many activities have taken place.  Sadly, Zoltan passed away in 2012.  Laguna Woods Hungarians spoke up that they wished the club to continue and offered to run for the board.  A general meeting was held Aug. 6, 2012 and a new board was elected.

The new board members are:

President:         Agnes Csotsits 
Vice president:  Edith Stefel 
Secretary:         Kiss Magdolna
Treasurer:         Elizabeth Bodolai. 
 
The  board welcomes new members and their ideas and suggestions for coming events.
  

Klubunk Története

 

 

 

A Laguna Woodsban jelenleg is mûködõ Magyar-Amerikai Klub néhany évtizeddel ezelõtt alakult, de több személyi és alakulati változás után 2005-ben felbomlott.
2005-tõl 2010-ig a klub mûködése szünetelt, majd 2010-ben Fodor Zoltán kezdeményezõ munkássága eredményeként  újra megalakult.
Két legutóbbi elnöke, Pelbáth György es Fodor Zoltán,  irányitása alatt a klub számtalan szociális, kultúrális összejövetellel valamint a magyar történelem kimagasló eseményeit, évfordulóit megmegünneplõ szines, élménydús ünnepséggel tette emlékezetessé mûködését, gazdagitotta itt élõ honfitársai hétköznapjait.
Sajnálatos módon 2012 Juliusában a tagság szomorú szivvel kellett búcsut vegyen Fodor Zoltántól, aki hirtelen baleset következtében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Ezután a klub tagságának egybehangzó kivánságára, miszerint szeretné tovább folytatni a klub mûködését, a 2012 Aug. 6.-án összehivott taggyûlésen a tagság új vezetõséget választott az alábbi személyekben:

Elnök:        Ágnes Csótsits
Alelnök:     Edith Stefel
Secretary: Kis Magdolna
Treasurer: Elizabeth Bodolai


Az új vezetõség szivélyesen üdvözöl és nagy örömmel fogad minden olyan személyt tagjai sorában, akit érdekel a magyar kultúra és hagyományok ápolása, fejlesztése.
Ezen túlmenõen megértéssel és szivesen vesz minden kezdeményezést, ötletet, épitõ jellegü, valamint a klub eredményes mûködését, céljait szolgáló és fejlõdését elõsegitõ kritikát.

 

 

 DISCLAIMER

The information, opinions and all other content on Club webpages are solely the responsibility of the particular Club. Neither GRF nor the managing agent is responsible for the accuracy or content of information on Club webpages, and all responsibility therefore is hereby denied.

All statements, actions and failures to act by any Club or Club member shall be the sole responsibility of that Club and its members. GRF does not endorse, approve or authorize such conduct, and expressly disclaims all responsibility and liability therefore, without exception.

Unless otherwise stated, all meetings, events and amenities are for the use of Laguna Woods Village residents and their authorized guests only.